Кирпич A.D.W. Klinker

Кирпич A.D.W. Klinker

8103m 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker 8109 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker 8654 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker 7554 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
8105 «Emden»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche:genarbt-besandet
8109 «Oldenburg»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
8654 «Weimar»
Format:NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
7554 «Norderney»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
7513 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker 7503 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker 7413 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker 7403 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
7513 Sylt
Format: 240x115x52
Oberfläche: glatt
7503 Sylt
Format: 240x115x71
Oberfläche:Hademarscher
Fußsortierung
7413 Föhr
Format: 240x115x52
Oberfläche: glatt
7403 Föhr
Format: 240x115x71
Oberfläche: Hademarscher
Fußsortierung
 7103 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  6654 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  5954 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  5950 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
7103 «Artland»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche:
Hademarscher Fußsortierung
6654 Shuttle Discovery
Format: 240x115x71
Oberfläche: glatt
5954 «Dresden»
Format: 240x115x71
Oberfläche:glatt
 5950 Dresden
Format: 240x115x71
Oberfläche: schieferstruktur
 5654 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  5566 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  4854 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  4664 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
5654 Shuttle Atlantis
Format: 240x115x71
Oberfläche: glatt
5566 «Ammerland»
Format: 240x115x113
Oberfläche: genarbt-besandet
4854 Manufacta rot-Kohle
Format: 240x115x71
Oberfläche: handform
4664 «Dessau»
Format: 2DF 240x115x113
Oberfläche: glatt
 4654 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  2654 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  1876 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  1875 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
4654 «Dessau»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
2654 Basel
Format: 240x115x71
Oberfläche: glatt
1876 Wittenburg
Format: 240x115x71
Oberfläche: wasserstrich
1875 Wittenburg
Format: 240x115x71
Oberfläche: glatt
 1870 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0954 Hamburg 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0858 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0854 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
1870 «Wittenburg»
Format: OF 220x110x52
Oberfläche: glatt
0954 «Hamburg»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
0858 «Grafschafter»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: Wasserstrich
0854 «Flensburg»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
 0564 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0559 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0558 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0557 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
0564 «Nordhorn»
Format: 2DF 240x115x113
Oberfläche: glatt
0559 «Tecklenburg»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: handform-besandet
0558 «Grafschafter»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: Wasserstrich
0557 «Nordhorn»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: geschält
 0554 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0124 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0109 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0105 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
0554 «Nordhorn»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
0124 Brandenburg
Format: 240x115x52
Oberfläche: glatt
0109 «Oldenburg»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
0105 «Oldenburg»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: genarbt-besandet
 0104 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0103 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0057 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0054 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
0104 Brandenburg
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
0103 «Artland»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
0057 «Suddendorf»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: geschält
0054 «Suddendorf»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
 9264 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  9105 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  9104 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  8964 Hamburg Kohlebrand 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
9264 Dresden
Format: 240x115x113
Oberfläche: glatt
9105 «Norddeich»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: genarbt-besandet
9104 Brandenburg mit Gelbanteil
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
8964 «Hamburg Kohlebrand»
Format: 2DF 240x115x113
Oberfläche: glatt
 8954 Hamburg Kohlebrand 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  8809 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  8654 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  8109 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
8954 «Hamburg Kohlebrand»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
8809 «Duhnen»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
8654 Weimar
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
8109 «Oldenburg»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
 8105 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  5556 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  05521 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  4853 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
8105 «Emden»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: genarbt-besandet
5556 «Ammerland»
Format: 240x115x71
Oberfläche: genarbt-besandet
0552 «Ammerland»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
4853 Manufacta ziegelrot
Format: 240x115x71
Oberfläche: handform
 01591 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  01741 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  01641 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  01541 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
0159 «Tecklenburg»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: handform-besandet
0174 «Münsterland»
Format: 3DF 240x175x113
Oberfläche: glatt
0164 «Münsterland»
Format: 2DF 240x115x113
Oberfläche: glatt
0154 «Münsterland»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
 01341 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0153 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0133 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  01071 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
0134 «Münsterland»
Format: DF 240x115x52
Oberfläche: glatt
 0153 «Münsterland»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: baumrinde-genarbt
0133 «Münsterland»
Format: DF 240x115x52
Oberfläche: baumrinde-genarbt
0107 «Schwerin»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
 0454 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  0434 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  04331 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  09581 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
0454 «Bentheim»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
0434 «Bentheim»
Format: DF 240x115x52
Oberfläche: glatt
 0433 «Bentheim»
Format: DF 240x115x52
Oberfläche: baumrinde-genarbt
 0958 Grafschafter Barock
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: Wasserstrich
 07741 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  07641 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  07541 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  81091 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
0774 «Emsland»
Format: 3DF 240x175x113
Oberfläche: glatt
0764 «Emsland»
Format: 2DF 240x115x113
Oberfläche: glatt
0754 «Emsland»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
8109M «Oldenburg»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
 73031 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  4895 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  02541 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  02341 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
7303 «Amrum»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
4895 Manufacta braun-Kohle
Format: 240x115x71
Oberfläche: handform
0254 «Aachen»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
0234 «Aachen»
Format: DF 240x115x52
Oberfläche: glatt
 02331 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  83541 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  03561 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  03541 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
0233 «Aachen»
Format: DF 240x115x52
Oberfläche: baumrinde-genarbt
8354 St. Petersburg
Format: 240x115x71
Oberfläche: glatt
0356 «Rheinland»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: baumrinde-genarbt-besandet
0354 «Rheinland»
Format: NF 240x115x71
Oberfläche: glatt
 03351 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker  3657 150x150 Кирпич A.D.W. Klinker
0335 «Rheinland»
Format: DF 240x115x52
Oberfläche: rustik-genarbt-besandet
3657 Oslo
Format: 240x115x71
Oberfläche: geschält